14 de April de 1900 - Fundación oficial de la Institución Catalana de Historia Natural (166)

La Institució Catalana d’Història Natural fou fundada oficialment a la primeria [del segle XX] en ésser aprovats, el 14 d’abril de l’any 1900, els primers estatuts, bé que l’entitat funcionava oficiosament des del 3 de desembre de 1899. El procés de gestació s’havia iniciat a la darreria de l’any 1899 i havia tingut com a principals promotors tres aleshores joves estudiants: Salvador Maluquer i Nicolau, principal llançador de la iniciativa, Antoni Novellas i Roig i Josep M. Mas de Xaxars i Palet, els quals constituïren el primer consell directiu reduït on detingueren els càrrecs de secretari, president i tresorer, respectivament. Un consell necessàriament reduït perquè, de moment, l’entitat comptava amb aquella dotzena de membres només… Aquesta situació, però, havia de durar ben poc temps. A la darreria de l’any 1902 … fou constituït el primer consell directiu ple; l’entitat comptava aleshores, entre honoraris, protectors, numeraris i corresponents, amb una seixantena de membres. El creixement en tots els ordres, d’ençà d’aquell moment, fou ininterromput.

, Actuacions de la Institució Catalana d'Història Natural: 1899-1987 (1987).

450.000 palabras sin publicidad ni subvención

Noticias por e-mail

Noticias en Twitter una vez al día

Tags y explicaciónes

  • Antoni Novellas i Roig (1) Antoni Novellas i Roig.
  • Barcelona (1603)
  • Ciencia (1)
  • Historia natural (1) Historia natural es un término cuya definición es problemática, en tanto que diversas disciplinas la abordan de manera diferente.
  • Institució Catalana d'Història Natural (1)
  • Instituto de Estudios Catalanes (2) El Instituto de Estudios Catalanes (en catalán y oficialmente, Institut d'Estudis Catalans o IEC) es una institución cultural catalana privada fundada por iniciativa de Enric Prat de la Riba según los acuerdos de la Diputación de Barcelona del 18 de junio de 1907 y del 14 de febrero de 1911, de la cual Enric Prat de la Riba era presidente.

Parecido

RSS feed

Almanaque creado por El Organillero-Cantante, antiguamente de Barcelona
© 2007-2020 · Etenim mihi multa vetustas scire dedit - Ovidio, Las metamorfosis